Vědeckotechnický park Brno-Jih | Založte vlastní firmu a staňte se úspěšnými | Podnikatelský inkubátor Brno-Jih

Firmy

K tomu, abychom mohli identifikovat toho správného investora pro Váš projekt, je potřeba splnit následující kroky:

Zaregistrovat se na stránkách Business Angels Club Start-up a poskytnout základní informace o projektu a výši požadované investice. Přestože se jedná o základní informace, považujeme je za důvěrné, které nebudou sděleny bez Vašeho sohlasu dalším osobám.
 
Registrace firmy - přihláška
 
Po registraci Vám zašleme k podpisu podepsanou smlouvu o zachování mlčenlivosti. Prosíme po jejím obdržení zaslat zpět jeden podepsaný originál na naši adresu.

Následně budeme potřebovat z Vaší strany další informace o projektu které považujete za nezbytné pro další jednání a podnikatelský záměr.

Osobní setkání se zástupcem Business Angels Club Start-up upřesní, zda-li jsou Vaše plány realizovatelné či nikoli.

Investoři se zajímají pouze o projekty, které jsou realizovatelné.

Následně bude analyzován Váš podnikatelský záměr včetně finančních ukazatelů. V případě, že tato dokumentace bude potřebovat modifikace vedoucí k materiálu, který bude splňovat veškeré kritéria investora, rádi Vám s tímto krokem pomůžeme. Cílem je vytvoření dokumentu, který má velkou naději na úspěch u investorů.

Váš plán bude dále prezentován/distribuován investorům a v případě pozitivního ohlasu zorganizujeme první schůzku mezi Vaší společností a investorem. Business Angels Club Start-up identifikuje investory, které svým profilem a očekáváními nejlépe přispěje danému projektu jak po stránce finanční, získání nových kontaktů a know-how.

Business Angels Club Start-up spojuje obě strany selektivně, na základě zkušeností a referencí tak dlouho, než najde tu správnou kombinaci privátního investora a podnikatele. Definitivní rozhodnutí je však na Vás.

Privátní investoři se mohou rozhodnout ohledně jejich investic negativně z těchto důvodů :
 
  • Nedůvěra vůči majiteli podniku
  • Limitované možnosti růstu společnosti
  • Limitovaný trh pro daný produkt/službu
  • Nedostatek odbornosti a talentu managementu, potřebných pro úspěch
  • Nerealizovatelný podnikatelský záměr