Vědeckotechnický park Brno-Jih | Založte vlastní firmu a staňte se úspěšnými | Podnikatelský inkubátor Brno-Jih

Jak získat investora

Pro financování vzniku nových firem je při současné politice bank nereálné získat na rozjezd podnikání bankovní úvěr.  Nadějí  pro začínající firmy je získání investorů, tzv. business angels. Tito investoři z řad úspěšných podnikatelů či manažerů přinesou do Vaší firmy kromě financí, zejména kontakty, zkušenosti, pomoc při strategii a budou mít snahu podpořit takové kroky, které povedou Vaší firmu k ziskovosti, a tudíž Vám pomohou zvyšovat hodnotu firmy. Je potřeba si zodpovědět otázku, zdali chce mít firmu 100% vlastněnou Vámi např. o hodnotě 1.mil Kč, či firmu s podílem 50% s hodnotou mnohem vyšší.

Kompletní soubor "Jak získat investora" ke stažení v PDF zde